Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s ich používaním a uchovávaním. Súhlasím

Ochrana osobných údajov

Obchodná spoločnosť e-SPA, s.r.o. so sídlom Slovenská 46, 040 01 Košice, IČO: 50490915, DIČ: 2120350221, IČ DPH: SK2120350221, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, Vložka č.: 39873/V, prevádzkovateľ internetového obchodu www.eshop-spa.eu, si vás týmto ako správca osobných údajov (ďalej aj „údaje“) dovoľuje informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame, vrátane rozsahu vašich práv súvisiacich s ich spracúvaním.

1. Aké osobné údaje o vás spracovávame?

Spoločnosť e-SPA, s.r.o. spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov nasledujúce osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailovú adresu
 • Telefónne číslo
 • Doručovaciu či fakturačnú adresu
 • Heslo v zašifrovanej podobe
 • Profilové informácie ako vek a pohlavie

Ďalej spracúvame údaje, ktoré o vás získame pri nákupe tovaru alebo tým, že používate naše služby. Jedná sa o tieto údaje:

 • IP adresa
 • Súbory cookie
 • Údaje o prehliadači a zariadení
 • Geografické údaje
 • Údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh, cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu)
 • Údaje z komunikácie medzi spoločnosťou e-SPA, s.r.o. a zákazníkom
 • Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou e-SPA, s.r.o.
 • Prípadne iný online identifikátor

Spoločnosť e-SPA, s.r.o. spracúva tieto osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi, a v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie týchto stanovených účelov.

2. Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

Nákup tovaru v e-shope
Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následnej realizácie, dodanie objednaného tovaru a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností.

V prípade tvorby objednávky zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, doručovacia či fakturačná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na uzatvorenie alebo zmenu kúpnej zmluvy, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie vašej osoby za účelom doručenia objednaného tovaru.

Vybavovanie podnetov, dotazov a reklamácií
Právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov je plnenie zmluvných a zákonných povinností spoločnosti e-SPA, s.r.o. V súvislosti s vybavovaním reklamácií spracúvame osobné údaje ďalej tiež na účely svojich oprávnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu pri reklamácii.

Pri vybavovaní reklamácií zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, doručovacia či fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare.

Vedenie zákazníckeho účtu
Právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. konanie za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, dodanie objednaného tovaru, súvisiaca komunikácia a taktiež plnenie zákonných daňových povinností.

V prípade vedenia zákazníckeho účtu zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje v rozsahu – meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, doručovacia či fakturačná adresa, heslo v zašifrovanej podobe, profilové informácie ako vek a pohlavie, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov.

Marketingové a obchodné účely
V prípade, že udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely, budeme spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, pohlavie, vek, e-mailová adresa, IP adresa a z nej odvodená poloha, údaje získané zo súborov cookie a obdobných technológií, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, údaje o prehliadači a zariadení, a prípadné iné online identifikátory, a to primárne za účelom vytvorenia vhodnej ponuky tovaru a služieb prostredníctvom všetkých prostriedkov internetovej reklamy, a formou elektronickej komunikácie slúžiacej k zasielaniu personalizovaných ponukových e-mailov, cielenej reklamy a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov.

Zasielanie newsletterov
V prípade, že zaregistrujete vašu e-mailovú adresu k odberu newsletterov, budeme spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu – e-mailová adresa, a to na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov za účelom zasielania ponukových e-mailov a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode.

V prípade existujúcich zákazníkov môžeme spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, e-mailová adresa za vyššie uvedeným účelom na základe právneho titulu oprávneného záujmu.

Súbory cookie
V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania zo súborov cookie umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou e-SPA, s.r.o. a to na účely zaistenia lepšej prevádzky našich internetových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom optimalizácie marketingových aktivít.

3. Cookies

3.1. Čo je súbor cookie?

Jedná sa o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj pre ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané. Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (persistent cookie). Dočasné súbory cookie umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov. Dlhodobé súbory cookie zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

3.2. Na aké účely používame cookies?

Cookies pomáhajú k vášmu pohodlnejšiemu nákupu a jednoduchému prehliadaniu webových stránok. Súbory cookie využívame napr. na:

 • Zaistenie správnej funkčnosti našich webových stránok, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku
 • Zapamätanie si obsahu nákupného košíka
 • Zapamätanie si vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať
 • Prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkcií
 • Zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem
Podľa funkčnosti delíme cookies na:
 • Analytické, ktoré nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod tým, že pochopíme, ako ho návštevníci používajú
 • Konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • Trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • Remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie
 • Esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

3.3. Odmietnutie súborov cookie

Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím cookies. Súhlas s používaním cookies je dobrovoľný. V prípade, že nesúhlasíte so zhromažďovaním niektorých alebo všetkých súborov cookie, môžete zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavení svojho prehliadača.

Väčšina webových prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Ich nastavenia však umožňujú, aby ste súbory cookie vymazali, odmietli alebo ich obmedzili na vami vybrané typy. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nie je možné zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu našich webových stránok.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov:

4. Predávanie osobných údajov tretím subjektom

Subjekty, ktorými môžu byť vaše osobné údaje z dôvodu naplnenia vyššie uvedených účelov spracovávané:

Dopravné spoločnosti: tieto osobné údaje zahrňujú predovšetkým vaše meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslom, prípadne čiastku, ktorú je potrebné uhradiť pri prevzatí tovaru.

Zmluvný partneri: ak si od nás objednávate tovar, ktorý sa nachádza na sklade nášho zmluvného partnera, musíme k dokončeniu objednávky predať vaše osobné údaje tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Tento zmluvný partner následné predá vaše osobné údaje dopravcovi. Tieto osobné údaje zahrňujú predovšetkým vaše meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslom, prípadne čiastku, ktorú je potrebné uhradiť pri prevzatí tovaru.

Platobné karty: spoločnosť e-SPA, s.r.o. nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.

Prevádzkovatelia technológií: typicky programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby a služby súvisiace s analýzou návštevnosti našich webových stránok.

Právni a účtovní poradcovia

Štátne orgány: v prípade kontroly výkonu nad našou činnosťou alebo v prípade riešenia sporov môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté orgánom štátnej moci.

5. Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje súvisiace s vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme pre vás vedeli konto prevádzkovať. Pokiaľ nemáte konto vytvorené (počas objednávky ste si nevytvorili heslo), uchovávame vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla tri a pol roka od jej doručenia.

V prípade, ak vaše osobné údaje používame za účelom doručovania komerčnej komunikácie na vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu, uchováme tieto údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Pokiaľ odpadne niektorý z dôvodov spracúvania alebo svoj súhlas odvoláte, nie je tým dotknuté spracúvanie vašich osobných údajov na iné účely na základe iných právnych titulov.

6. Aké máte práva v súvislosti s ochranou vašich osobních údajov?

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte nasledujúce práva:

Právo vziať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek späť (pokiaľ je spracúvanie na súhlase založené, t. j. napr. súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely).

Právo na prístup k osobným údajom vás oprávňuje od nás na základe vašej žiadosti získať informáciu, či vaše osobné údaje spracovávame a ak áno, v akom rozsahu. Súčasne máte právo požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov. V prípade, že o to požiadate, sme povinní vám tiež oznámiť účel spracúvania, príjemcu spracúvaných osobných údajov, prípadne ďalšie súvisiace informácie.

Právo na prenos osobných údajov inému správcovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo môžete uplatniť, len ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve a súčasne sa jedná o automatizované spracúvanie (prebieha výlučne prostredníctvom technických prostriedkov na základe vopred určeného algoritmu a bez akéhokoľvek zásahu človeka).

Právo na opravu vás oprávňuje požadovať bezodkladnú aktualizáciu alebo opravu spracovávaných osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípade, že (a) popierate správnosť vašich osobných údajov, (b) spracúvanie vašich osobných údajov je protizákonné, (c) vaše osobné údaje už na účely spracúvania nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ak ste (d) namietli voči spracúvaniu osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti e-SPA, s.r.o. prevažujú nad oprávnenými dôvodmi z vašej strany.

Právo na vymazanie vám umožňuje požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky: (a) údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, (b) odvoláte súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ, (c) namietnete na základe vašej konkrétnej situácie spracúvanie vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu, (d) osobné údaje sa spracúvali protiprávne.

Právo vzniesť námietku je obdobou práva na odvolanie súhlasu a uplatní sa v prípade, keď sú osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu.

Právo obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov.

7. Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka spracovania vašich osobných údajov či uplatnenia vyššie uvedených práv, nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adrese info@eshop-spa.eu alebo písomne na adrese našej spoločnosti.


Hore