Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s ich používaním a uchovávaním. Súhlasím

Právne informácie

1.Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na portáli www.eshop-spa.eu (ďalej len “eshop“) je obchodná spoločnosť:
e-SPA, s.r.o.
so sídlom Slovenská 46, 040 01 Košice, Slovensko
IČO: 50490915, DIČ: 2120350221, IČ DPH: SK2120350221 zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, Vložka č.: 39873/V
(ďalej len ako “predávajúci") pre predaj tovaru, výrobkov a služieb formou elektronického obchodu „eshop-spa“

2.Všeobecné ustanovenia
Účelom tohto dokumentu (právnych podmienok) je poskytnúť návštevníkom stránok informácie o podmienkach ich použitia. Každý návštevník stránok je povinný oboznámiť sa s týmto dokumentom a použitím stránok vyjadruje svoj súhlas s podmienkami, ktoré sú v ňom uvedené.

3. Obsah stránok
Obsah stránok má výlučne informatívny a nezáväzný charakter. Spoločnosť e-SPA, s.r.o. sa neustále snaží, aby obsah stránok a informácie na stránkach uvedené boli bezchybné, neposkytuje však žiadnu záruku na použitie obsahu stránok alebo informácií na stránkach uvedených.

4. Ochrana duševného vlastníctva
Obsah a dizajn stránok sú duševným vlastníctvom spoločnosti e-SPA, s.r.o. alebo duševným vlastníctvom partnerov spoločnosti e-SPA, s.r.o., pričom akékoľvek a všetky práva k týmto predmetom duševného vlastníctva sú vyhradené. Akékoľvek použitie obchodných značiek a ochranných známok, ktoré sú na stránkach uvedené alebo zobrazené, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obchodných značiek a ochranných známok je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti e-SPA, s.r.o.

5. Používanie obsahu stránok
Obsah stránok môže byť použitý iba v súlade s podmienkami tohto dokumentu (právnych podmienok) a v súlade s podmienkami aplikovaných všeobecne záväzných právnych predpisov. Kopírovanie, distribúcia alebo iná forma publikovania a používania materiálov spracovaných na www stránke www.eshop-spa.eu je možná iba v súlade s Autorským zákonom SR, a to po predchádzajúcom písomnom súhlase autora. Spoločnosť e-SPA, s.r.o. udeľuje súhlas výlučne na prezeranie, tlačenie alebo uchovanie obsahu stránok na osobnú nekomerčnú potrebu. Akékoľvek iné použitie obsahu stránok, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obsahu stránok alebo jeho časti je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti e-SPA, s.r.o.

6. Zmena stránok
Spoločnosť e-SPA, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť obsah stránok, ako aj ukončiť prevádzku stránok. Informácie publikované na tejto webovej stránke majú len informatívny a nie záväzný právny charakter. Nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by vznikli použitím týchto informácií. Modelové rady produktov vrátane ich vybavenia a technických špecifikácií môžu byť upravované a aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah www stránok tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tejto internetovej stránky.

7. Ochrana osobných údajov
Všetky osobné údaje návštevníkov stránok, ktoré sú poskytnuté spoločnosti e-SPA, s.r.o. prostredníctvom stránok, sú poskytnuté výlučne na základe dobrovoľnosti. Spoločnosť e-SPA, s.r.o. nezhromažďuje, neposkytuje tretím osobám ani akýmkoľvek iným spôsobom nespracúva osobné údaje návštevníkov stránok bez predchádzajúce súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

8. Google Analytics
Táto stránka využíva Google Analytics, analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa aj cookies. Informácie, ktoré vygeneruje cookie od Google ohľadne vášho používania tejto stránky (vrátane vašej IP adresy), budú prevedené na server spoločnosti Google v Spojených štátoch, kde zostanú uložené. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania stránky a vypracuje správy ohľadne aktivít internetovej stránky s cieľom poskytnúť iné služby týkajúce sa používania stránky a internetu.

Spoločnosť Google odovzdá tieto údaje tretím stranám, ak to bude vyžadovať legislatíva, alebo ak tieto strany spracúvajú dané údaje v mene spoločnosti Google. Google v žiadnom prípade neprepojí vašu IP adresu s inými údajmi z Google.

Používaním tejto stránky dávate svoj súhlas so spracovaním údajov, ktoré o vás zozbiera Google, a to vyššie opísaným spôsobom a na vyššie uvedené účely.

Chceli by sme upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že naša internetová stránka používa Google Analytics s koncovkou „_anonymizel()“ s cieľom zlepšiť ochranu údajov.

IP adresy sa ukladajú a spracúvajú len skrátene. Priame prepojenie s konkrétnou osobou počas analýzy používania našej stránky je tým pádom vylúčené.

Môžete odmietnuť vytvorenie cookies od Google Analytics cez svoj prehliadač. Môžete využiť svoje právo ihneď odmietnuť toto zbieranie údajov, ich spracovanie a použitie službou Google Analytics.

Na tento účel si môžete nainštalovať dezaktivačnú koncovku pre svoj prehliadač od Google Analytics. Týmto zabránite, aby Google Analytics uchovával informácie ohľadne vašich návštev na našej stránke. Týmto vás chceme upozorniť, že ak odmietnete nahratie cookies do vášho počítača, alebo ak zmažete tie, ktoré sú v ňom nahraté, nebudete môcť využívať niektoré funkcie potrebné na prehliadanie niektorých sekcií našej stránky.


Hore