Cookies nám umožňují poskytovat lepší služby. Používáním stránky vyjadřujete souhlas s jejich používáním a uchováváním. Souhlasím

Ochrana osobních údajů

Obchodní společnost e-SPA, s.r.o. se sídlem Slovenská 46, 040 01 Košice, IČO: 50490915, DIČ: 2120350221, IČ DPH: SK2120350221, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl: Sro, Vložka č.: 39873/V, provozovatel internetového obchodu www.eshop-spa.eu, si vás tímto jako správce osobních údajů (dále také „údaje“) dovoluje informovat o tom, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, včetně rozsahu vašich práv souvisejících s jejich zpracováním.

1. Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?

Společnost e-SPA, s.r.o. zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajůkterým se ruší směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jenNařízení“) a dále v souladu s příslušnými národními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • Doručovací či fakturační adresu
 • Heslo v zašifrované podobě
 • Profilové informace jako věk a pohlaví

Dále zpracováváme údaje, které o vás získáme při nákupu zboží nebo tím, že používáte naše služby. Jedná se o tyto údaje:

 • IP adresa
 • Soubory cookie
 • Údaje o prohlížeči a zařízení
 • Geografické údaje
 • Útýkající se uskutečněných nákupů (např.: druh, cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu)
 • Údaje z komunikace mezi společností e-SPA, s.r.o. a zákazníkem
 • Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností e-SPA, s.r.o.
 • Případně jiný online identifikátor

Společnost e-SPA, s.r.o. zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely, a v rozsahu a po dobu nezbytnou k naplnění těchto stanovených účelů.

2. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

Nákup zboží v e-shopu
Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a její následné realizace, dodání objednaného zboží a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností.

V případě tvorby objednávky shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, doručovací či fakturační adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Poskytnutí těchto osobních údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu kupní smlouvy, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží primárně na vaši jednoznačnou a nezaměnitelnou identifikaci a dále na kontaktování vaší osoby za účelem doručení objednaného zboží.

Vyřizování podnětů, dotazů a reklamací
Právním titulem ke zpracovávání osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti e-SPA, s.r.o. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracováváme osobní údaje dále také pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporu při reklamaci.

Při vyřizování reklamací shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, doručovací či fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, transakční historie objednávek, údaje o zakoupeném zboží.

Vedení zákaznického účtu
Právním titulem ke zpracovávání osobních údajů je plnění smlouvy, resp. konání za účelem uzavření kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, související komunikace a také plnění zákonných daňových povinností.

V případě vedení zákaznického účtu shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje v rozsahu  jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací či fakturační adresa, heslo v zašifrované podobě, profilové informace jako věk a pohlaví, údaje týkající se uskutečněných nákupů.

Marketingové a obchodní účely
V případě, že udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, budeme zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, pohlaví, věk, e-mailová adresa, IP adresa a z ní odvozená poloha, údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií, údaje týkající se uskutečněných nákupů, údaje o prohlížeči a zařízení, a případné jiné online identifikátory, primárně za účelem vytvoření vhodné nabídky zboží a služeb prostřednictvím všech prostředků internetové reklamy, a formou elektronické komunikace sloužící k zasílání personalizovaných nabídkových e-mailůcílené reklamy a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickém obchodu, ve znění pozdějších předpisů.

Zasílání newsletterů
V případě, že zaregistrujete vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů, budeme zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu – e-mailová adresaa to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickém obchodu.

V případě stávajících zákazníků můžeme zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa za výše uvedeným účelem na základě právního titulu oprávněného zájmu.

Soubory cookie
V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povolené cookies, zpracováváme záznamy chování ze souborů cookie umístěných na internetových stránkách provozovaných společností e-SPA, s.r.o. a to za účelem zajištění lepšího provozu našich internetových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit.

3. Cookies

3.1. Co je soubor cookie?

Jedná se o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Dokážeme tak odlišit (ne však identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím.

Jednotlivé cookies mají různou dobu uložení ve vašem zařízení. Některé cookies se vymažou ze zařízení poté, co zavřete okno prohlížeče (session cookie), jiné zůstávají ve vašem zařízení uloženy i po ukončení prohlížení našich webových stránek (persistent cookie). Dočasné soubory cookie umožňují uchovávání informací při přejíždění z jedné webové stránky na druhou a odstraňují nutnost opakovaného zadávání některých údajů. Dlouhodobé soubory cookie zůstávají uložené ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (čas ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

3.2. Na jaké účely používáme cookies?

Cookies pomáhají k vašemu pohodlnějšímu nákupu a jednoduchému prohlížení webových stránek. Soubory cookie využíváme např. na:

 • Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek, abyste co nejjednodušeji dokončili svou objednávku
 • Zapamatování obsahu nákupního košíku
 • Zapamatování vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat
 • Přizpůsobení našich stránek vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, vašeho pohybu po stránkách a využitých funkcí
 • Zjištění informací o prohlížení reklam, abychom vám nezobrazovaly reklamu na zboží, o které nemáte zájem
Podle funkčnosti dělíme cookies na:
 • Analytické, které nám pomáhají vylepšit náš internetový obchod tím, že pochopíme, jak ho návštěvníci používají
 • Konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • Trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • Remarketingové, které používáme k personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení
 • Esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

3.3. Odmítnutí souborů cookie

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím cookies. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním některých nebo všech souborů cookie, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

Většina webových prohlížečů soubory cookie ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Jejich nastavení však umožňují, abyste soubory cookie vymazali, odmítli nebo je omezily na vámi vybrané typy. Musíme vás však upozornit, že v tomto případě není možné zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našich webových stránek.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete najít na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů:

4. Předávání osobních údajů třetím subjektům

Subjekty, kterými mohou být vaše osobní údaje z důvodu naplnění výše uvedených účelů zpracovávány:

Dopravní společnosti: tyto osobní údaje zahrnují zejména vaše jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo, případně částku, kterou je třeba uhradit při převzetí zboží.

Smluvní partneři: pokud si od nás objednáváte zboží, který se nachází na skladě našeho smluvního partnera, musíme k dokončení objednávky prodat vaše osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vyřídí. Tento smluvní partner následné prodá vaše osobní údaje dopravci. Tyto osobní údaje zahrnují zejména vaše jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo, případně částku, kterou je třeba uhradit při převzetí zboží.

Platební karty: společnost e-SPA, s.r.o. nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

Provozovatelé technologií: typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby a služby související s analýzou návštěvnosti našich webových stránek.

Právní a účetní poradci

Státní orgány: v případě kontroly výkonu nad naší činností nebo v případě řešení sporů mohou být vaše osobní údaje poskytnuté orgánem státní moci.

5. Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje související s vaším uživatelským účtem uchováváme, dokud máte konto zřízeno, protože jsou nezbytné k tomu, abychom pro vás věděli účet provozovat. Pokud nemáte konto vytvořeno (během objednávky jste si nevytvořili heslo), uchováváme vaše osobní údaje týkající se vyřízené objednávky během nevyhnutelné doby, kterou je zpravidla tři a půl roku od jejího doručení.

případě, že vaše osobní údaje používáme za účelem doručování komerční komunikace na vaši e-mailovou adresu nebo v jiných případech, kde jste nám udělili souhlas, uchováváme tyto údaje, dokud příslušný souhlas neodvoláte. V případech využívání vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu, uchováme tyto údaje, dokud neodpadne důvod jejich zpracování. Pokud odpadne některý z důvodů zpracování nebo svůj souhlas odvoláte, není tím dotčeno zpracování vašich osobních údajů pro jiné účely na základě jiných právních titulů.

6. Jaké máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů?

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte následující práva:

Právo vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli zpět (pokud je zpracovávání na souhlasu založené, tj. např. souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely).

Právo na přístup k osobním údajům vás opravňuje od nás na základě vaší žádosti získat informaci, zda vaše osobní údaje zpracováváme a pokud ano, v jakém rozsahu. Současně máte právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. V případě, že o to požádáte, jsme povinni vám také sdělit účel zpracování, příjemce zpracovávaných osobních údajů, případně další související informace.

Právo na přenos osobních údajů jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo lze uplatnit, pouze pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě a současně se jedná o automatizované zpracování (probíhá výhradně prostřednictvím technických prostředků na základě předem určeného algoritmu a bez jakéhokoliv zásahu člověka).

Právo na opravu vás opravňuje požadovat bezodkladnou aktualizaci nebo opravu zpracovávaných osobních údajů.

Právo na omezení zpracování osobních údajů v případě, že (a) popíráte správnost vašich osobních údajů, (b) zpracování vašich osobních údajů je protizákonné, (c) vaše osobní údaje již pro účely zpracování nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k prokázání, uplatňování nebo hájení právních nároků, nebo pokud jste (d) namítli vůči zpracovávání osobních údajů, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně společnosti e-SPA, s.r.o. převažují nad oprávněnými důvody z vaší strany.

Právo na vymazání vám umožňuje požádat o vymazání vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme, v případě, pokud jsou splněny následující podmínky a neuplatňují se zákonné výjimky: (a) údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly, (b) odvoláte souhlas ke zpracování vašich osobních údajů a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ, (c) namítnete na základě vaší konkrétní situace zpracovávání vašich osobních údajů, zpracovávaných na základě oprávněného zájmu a nepřevažují oprávněné důvody pro zpracování nebo namítnete zpracovávání za účelem přímého marketingu, (d) osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Právo vznést námitku je obdobou práva na odvolání souhlasu a uplatní se v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu.

Právo obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.

7. Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů, komentářů a žádostí, co se týká zpracování vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv, nás neváhejte kontaktovat e-mailem na adrese info@eshop-spa.eu nebo písemně na adrese naší společnosti.


Nahoru