Cookies nám umožňují poskytovat lepší služby. Používáním stránky vyjadřujete souhlas s jejich používáním a uchováváním. Souhlasím

Právní informace

1.Provozovatel
Provozovatelem internetového obchodu umístěného na portálu www.eshop-spa.eu (dále jen "eshop") je obchodní společnost:
e-SPA, s.r.o.
se sídlem Slovenská 46, 040 01 Košice, Slovensko
IČO: 50490915, DIČ: 2120350221, IČ DPH: SK2120350221 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Košice I, oddíl: Sro, Vložka č.: 39873/V
(dále jen jako "prodávající") pro prodej zboží, výrobků a služeb formou elektronického obchodu "eshop-spa"

2.Všeobecná ustanovení
Účelem tohoto dokumentu (právních podmínek) je poskytnout návštěvníkům stránek informace o podmínkách jejich použití. Každý návštěvník stránek je povinen seznámit se s tímto dokumentem a použitím stránek vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami, které jsou v něm uvedeny.

3. Obsah stránek
Obsah stránek má výlučně informativní a nezávazný charakter. Společnost e-SPA, s.r.o. se neustále snaží, aby obsah stránek a informace na stránkách uvedeny byly bezchybné, neposkytuje však žádnou záruku na užití obsahu stránek nebo informací na stránkách uvedených.

4. Ochrana duševního vlastnictví
Obsah a design stránek jsou duševním vlastnictvím společnosti e-SPA, s.r.o. nebo duševním vlastnictvím partnerů společnosti e-SPA, s.r.o., přičemž jakékoli a všechna práva k těmto předmětem duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Jakékoliv použití obchodních značek a ochranných známek, které jsou na stránkách uvedeny nebo zobrazeny, zejména nikoliv však výlučně kopírování, úprava, rozšiřování nebo jakékoliv komerční použití obchodních značek a ochranných známek je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti e-SPA, s.r.o.

5. Používanie obsahu stránok
Obsah stránek může být použit pouze v souladu s podmínkami tohoto dokumentu (právních podmínek) a v souladu s podmínkami aplikovaných obecně závazných právních předpisů. Kopírování, distribuce nebo jiná forma publikování a využívání materiálů zpracovaných na www stránce www.eshop-spa.eu je možná pouze v souladu s Autorským zákonem ČR, a to po předchozím písemném souhlasu autora. Společnost e-SPA, s.r.o. uděluje souhlas výhradně na prohlížení, tlačení nebo uchování obsahu stránek na osobní nekomerční potřebu. Jakékoliv jiné užití obsahu stránek, zejména nikoliv však výlučně kopírování, úprava, rozšiřování nebo jakékoli komerční užití obsahu stránek nebo jeho části je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti e-SPA, s.r.o.

6. Změna stránek
Společnost e-SPA, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli, bez předchozího upozornění a výhradně dle vlastního uvážení změnit nebo upravit obsah stránek, jakož i ukončit provoz stránek. Informace publikované na této webové stránce mají pouze informativní a nikoli závazný právní charakter. Neodpovídáme za žádné škody, které by vznikly použitím těchto informací. Modelové řady produktů včetně jejich vybavení a technických specifikací mohou být upravovány a aktualizovány bez předchozího upozornění. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah www stránek třetích stran, na které existují odkazy z této internetové stránky.

7. Ochrana osobních údajů
Všechny osobní údaje návštěvníků stránek, které jsou poskytnuty společnosti e-SPA, s.r.o. prostřednictvím stránek, jsou poskytnuty výhradně na základě dobrovolnosti. Společnost e-SPA, s.r.o. neshromažďuje, neposkytuje třetím osobám ani jakýmkoli jiným způsobem nezpracovává osobní údaje návštěvníků stránek bez předchozí souhlasu dotčené osoby se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

8. Google Analytics
Tato stránka využívá Google Analytics, analytickou službu společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá i cookies. Informace, které vygeneruje cookie od Google ohledně vašeho používání této stránky (včetně vaší IP adresy), budou převedeny na server společnosti Google ve Spojených státech, kde zůstanou uloženy. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho užívání stránky a vypracuje zprávy ohledně aktivit internetové stránky s cílem poskytnout další služby týkající se používání stránky a internetu.

Společnost Google předá tyto údaje třetím stranám, pokud to bude vyžadovat legislativa, nebo pokud tyto strany zpracovávají dané údaje jménem společnosti Google. Google v žádném případě nepropojí vaši IP adresu s jinými daty z google.

Používáním této stránky dáváte svůj souhlas se zpracováním údajů, které o vás shromáždí Google, a to výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.

Chtěli bychom upoutat vaši pozornost na skutečnost, že naše internetová stránka používá Google Analytics s koncovkou "_anonymizel ()" s cílem zlepšit ochranu údajů.

IP adresy se ukládají a zpracovávají jen zkráceně. Přímé propojení s konkrétní osobou během analýzy užívání naší stránky je tím pádem vyloučeno.

Můžete odmítnout vytvoření cookies od Google Analytics přes svůj prohlížeč. Můžete využít své právo ihned odmítnout toto shromažďování dat, jejich zpracování a použití službou Google Analytics.

K tomuto účelu si můžete nainstalovat dezaktivační koncovku pro svůj prohlížeč od Google Analytics. Tímto zabráníte, aby Google Analytics uchovával informace ohledně vašich návštěv na naší stránce. Tímto vás chceme upozornit, že pokud odmítnete nahrání cookies do vašeho počítače, nebo pokud smažete ty, které jsou v něm nahrané, nebudete moci využívat některé funkce potřebné pro prohlížení některých sekcí naší stránky.


Nahoru